DZJOEF

DZJOEF is een platform waar ideeën en initiatieven vanuit een geëngageerde invalshoek aan bod kunnen komen. DZJOEF heeft tot doel kritische berichtgeving en duiding te brengen over wat aan de zij- en de onderkant van de stad leeft en veelal onder de radar blijft. Dat gebeurt hoofdzakelijk via een webmagazine met een eigenzinnige journalistiek.

www.dzjoef.be