VERENIGDE NATIES

Geweld tegen vrouwen en meisjes is een wereldwijd, structureel verschijnsel en de vormen die deze gewelddaden kunnen aannemen, kunnen variƫren al naargelang de sociale, economische, culturele en politieke verhoudingen. Dergelijk geweld heeft ernstige gevolgen voor de fysieke en mentale gezondheid van slachtoffers alsook voor de sociale ontwikkeling in het algemeen. Het vloeit voornamelijk voort uit economische en machtsverschillen tussen de geslachten, gewoonten, tradities, religieuze waarden, politieke instabiliteit en gewapende conflicten.

In dit licht kadert de campagne van de UN.

www.un.org